News

Audit Wales logo
A hoffech weithio yn Archwilio Cymru?
Rydym yn chwilio am Bartner Caffael ac Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
 • Eiconau: chwyddwydr, uchelseinydd, llygad a phobl
  Archwilio yn chwarae rôl hollbwysig yn y sector cyhoeddus nawr yn fwy na erioed
  Yr Archwilydd Cyffredinol yn amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf
 • Person administrating a Covid swab test
  Mae’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu’n gwneud cyfraniad pwysig at reoli COVID-19 yng Nghymru
  Er bod y rhaglen wedi ei chael yn anodd ymdopi â brigau cynharach yng nghyfraddau trosglwyddo’r feirws, mae wedi dangos gallu i ddysgu ac esblygu’n gyflym mewn ymateb i’r heriau y mae wedi’u hwynebu. 
 • Eiconau am Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau
  Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymru?
  Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.
 • Eicon o swigen siarad yn dweud Podlediad y Gyfnewidfa
  Llithro’r lles i mewn: Iechyd Meddwl a COVID-19
  Mae ein podlediad diweddaraf yn ystyried iechyd meddwl fel mater iechyd cyhoeddus pwysig
 • Person sy'n gweithio ar liniadur
  Cyrchu mewnol Llywodraeth Cymru o wasanaethau TGCh wedi ei reoli’n dda ond nid yw’r buddion llawn wedi eu gwireddu eto
  Roedd y prosiect cyrchu mewnol yn cynrychioli newid arwyddocaol ar ôl blynyddoedd lawer o ddarparu TGCh drwy gontract allanol ac mae'n cyd-fynd yn dda â rhaglen foderneiddio TGCh ehangach y llywodraeth.
 • Icons of 3 women
  Archwilio Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod
  I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, rydym yn rhannu rhywfaint o ymchwil rydym wedi'i wneud ar ragdybiaethau o ran rhywedd.
 • Eiconau firws
  Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ymwneud â COVID-19 a'r sector cyhoeddus
  Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19
 • Ann-Marie
  Penodi Ann-Marie Harkin yn Gyfarwyddwr Gweithredol yn Archwilio Cymru
  Canfuwch fwy am ein penodiad newydd
 • Eicon feirws
  Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19
  Wythnos o ddysgu, arfer da a syniadau ar-lein – 8 Mawrth – 12 Mawrth 2021. Mae bron i flwyddyn wedi mynd ers y
 • Eicon gliniadur
  Prif bwyntiau o weminar ICAEW ar lywodraethu da yn y sector cyhoeddus
  Terry Jones yn rhoi ei adroddiad ar yr hyn a ddigwyddodd ar y diwrnod.
 • Eicon podlediad
  Prentisiaethau yn Archwilio Cymru
  Cyfle i glywed gan ein prentisiaid a'n partner dysgu am eu profiadau o brentisiaethau. Gwrandewch ar ein podlediad newydd.
 • Clock icon
  Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
  Audit Wales, as part of the Finance Skills Development Group, reveal new apprenticeship programme
 • Icon of person with wings, and text: National Apprenticeship Week 2021
  Archwilio Cymru yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau
  Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2021
 • Icon of megaphone emerging from an envelope
  Lansio cylchlythyr Archwilio Cymru
  Ymrestrwch i gael ein crynhoad misol newydd
 • Icon of a laptop
  Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyflwyno ar lywodraethu da yn y sector cyhoeddus yn weminar ICAEW