Datganiad hygyrchedd

Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i gynulleidfa eang ac er mwyn sicrhau gwell profiad i'r holl ddefnyddwyr.

Mae gennym ddyletswydd i sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn fformatau hygyrch. Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cynhwysiant digidol, gan gynnwys bodloni meini prawf llwyddiant 2.0 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We [agorir mewn ffenest newydd]

Rhowch adborth i ni am y wefan 

Os oes gennych unrhyw anghenion nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni'r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â ni. 

Gofyn am fformat amgen 

Os oes gennych unrhyw ofynion o ran hygyrchedd, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ein gorau i fynd i'r afael â'r rhain yn unol â'n polisi addasiadau rhesymol [PDF 152kb agorir mewn ffenestr newydd]

Os ydych angen gwybodaeth mewn fformat/iaith wahanol cysylltwch â ni a dywedwch wrthym: 

  • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys
  • eich enw a'ch cyfeiriad e-bost 
  • y fformat sydd ei angen arnoch, er enghraifft, CD sain, Braille, BSL neu brint mawr, PDF hygyrch 

PDF a dogfennau eraill 

Nid yw nifer o ddogfennau ar ein gwefan yn hygyrch mewn amryw o ffyrdd, er enghraifft dewisiadau eraill testun coll a strwythur coll ar gyfer dogfen. 

 

Cysylltwch â ni os oes angen fersiwn hygyrch arnoch o ddogfen ar ein gwefan. 

Beth rydym wedi'i wneud i'ch helpu defnyddio'r wefan hon 

Achrediad

Gwelwch tystysgrif hygyrchedd Shaw Trust [agor mewn ffenestr newydd]

Mae ein gwefan wrthi'n cael ei hasesu gan Shaw Trust Accessibility Services.

ReadSpeaker

WebReader

Rydym wedi mewnosod meddalwedd testun-i-leferydd ReadSpeaker webReader sy’n galluogi ymwelwyr i drosi deunydd ar-lein i fod yn glywedol yn syth ar ein gwefan. Gwasgwch ar yr eicon yng nghornel uchaf dde ein gwefan i’w drio a chymryd mantais lawn o holl nodweddion defnyddiol webReader [yn agor mewn ffenestr newydd], gan gynnwys cyfieithu, darllen-drwy-hofran a chwilio am ystyr air. 

DocReader

Gall ReadSpeaker docReader ddarllen unrhyw un o’n hadroddiadau mewn 50+ iaith. Mae’r bar offer yn eich galluogi i bori, darllen a gwrando ar y ddogfen. Mae hefyd yn cynnwys nodwedd chwilio am ystyr gair ag uwcholeuydd. Gwasgwch ar yr eicon ‘Gwrando’ o dan ein linc i lawr lwytho dogfen. 

Symud i'r prif gynnwys

Gallwch we-lywio ein gwefan drwy ddefnyddio rheolaethau bysellfwrdd. Mae gan bob un o'n tudalennau swyddogaeth symud i'r prif gynnwys ar frig pob tudalen, sy'n rhoi'r opsiwn i chi osgoi'r prif we-lywio. I gael mynediad i'r nodwedd hon, pwyswch y fysell tab pan fydd y dudalen yn llwytho gyntaf ac yna pwyswch y fysell enter i ddewis. 

Testun amgen

Mae'r wefan hon a'n cyhoeddiadau yn defnyddio delweddau a deunydd gweledol eraill i gyfleu gwybodaeth. Lle y bo'n bosibl, rydym wedi darparu testun amgen i alluogi unrhyw sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol i gael mynediad i'r wybodaeth. 

Fformatau eraill

Yn unol â'n Polisi Addasiadau Rhesymol [PDF 152KB agorir mewn ffenest newydd], os bydd angen unrhyw gynnwys a gyhoeddir ar ein gwefan mewn fformat a/neu iaith arall, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynnwys hwnnw, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dyluniad ymatebol

Mae ein gwefan yn hygyrch ar ddyfais symudol a llechen. Bydd dyluniad y safle yn newid yn awtomatig i gyd-fynd â dimensiynau eich sgrîn ar gyfer unrhyw ddyfais. Ar ddyfais symudol, gellir cyrchu ein prif ddewislen o'r botwm eidionyn bach, sy'n cynnwys 3 llinell lorweddol yng nghornel dde uchaf unrhyw dudalen.

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella'r safle 

Lliw 

Mae gan rai rhannau o'n gwefan gyferbyniad lliw gwael. Byddwn yn mynd i’r afael â hyn yn Hydref 2020. 

Labeli 

Mae rhai botymau a meysydd ffurflenni gyda labeli ar goll sy’n helpu eu hadnabod. Byddwn yn mynd i’r afael â hyn yn Hydref 2020. 

Beth sydd y tu hwnt i'n rheolaeth 

Fideos

Mae ein gwefan yn defnyddio YouTube a Vimeo i ymgorffori cynnwys ar rai o'n tudalennau gwe. Efallai y bydd defnyddwyr meddalwedd rheoli â llais a llywio bysellfwrdd yn cael anhawster defnyddio rhai o'r rheolaethau yn sgil sut mae'r chwaraewr fideo wedi'i adeiladu. Yn anffodus, nid ydym yn gallu datrys y mater hwn.

Porwyr heb eu cefnogi

Efallai na fydd rhannau o'n gwefan i'w gweld yn gywir ar fersiynau Internet Explorer 6, 7 ac 8. Nid yw Microsoft yn cefnogi'r fersiynau hyn mwyach. Rydym yn argymell eich bod yn uwchraddio i fersiwn newydd neu roi cynnig ar borwr gwahanol, os ydych yn profi unrhyw broblemau.

Cynhyrchion trydydd parti a gwefannau

Efallai y bydd rhai rhannau o'n gwefan yn ei gwneud yn ofynnol defnyddio meddalwedd trydydd parti. Efallai y bydd ein gwefan hefyd yn cynnwys hyperddolenni i wefannau trydydd parti allanol, er hwylustod i chi. Nid oes gennym reolaeth dros y cynnwys a gyhoeddir ar wefannau trydydd parti na thros eu cynnyrch. Cyfeiriwch at wefan y darparwr i gael gwybodaeth gymorth.

Dolenni allanol

Fy ngwe fy ffordd

Mae gan wefan y BBC amrywiaeth o ganllawiau a all eich helpu i bori ar y Rhyngrwyd, gan gynnwys:

  • Sut i gynyddu maint eich testun
  • Sut i newid y ffont
  • Sut i ddefnyddio'ch bysellfwrdd yn lle llygoden
  • Sut i osod eich cyfrifiadur ar gyfer testun-i-lais 

Ewch i safle Fy ngwe fy ffordd y BBC [agor mewn ffenestr newydd] i weld yr holl ganllawiau.

 

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 17 Gorffennaf 2020.