Ymgynghoriadau

Ymgynghoriad ar Raddfeydd Ffioedd 2024-25

Mae'r ymgynghoriad yn gwahodd barn a sylwadau ar gynigion Archwilio Cymru ar gyfer cyfraddau ffioedd ac agweddau eraill ar y drefn ffioedd statudol ar gyfer gwaith archwilio.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd arfaethedig i'n cyfraddau ffioedd o fis Ebrill 2024, a chynnig i newid cyllid ar gyfer rhai o'n gwaith archwilio perfformiad lleol o'r ffioedd i Gronfa Gyfunol Cymru i helpu i hwyluso ein hadolygiadau thematig a chroes sectoraidd.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Archwilio Cymru yn cyflwyno Cynllun Ffioedd 2024-25 i'w ystyried gan Bwyllgor Cyllid y Senedd yn gynnar yn 2024.

Sut i ymateb

Gallwch weld yr ymgynghoriad yma [agorir mewn ffenestr newydd].

Ymatebwch erbyn 10 Hydref 2023 os gwelwch yn dda

Gellir anfon ymatebion i’r cyfeiriad canlynol:

Ymgynghoriad Graddfeydd Ffioedd
Archwilio Cymru
1 Cwr y Ddinas
Stryd Tyndall
Caerdydd
F10 4BZ

Neu gellir eu cwblhau’n electronig a’u hanfon drwy e-bost i: post@archwilio.cymru