Amdanom ni

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mwy o wybodaeth am y Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Pwy yw pwy?

Mwy o wybodaeth am ein uwch reolwyr a’u rolau nhw o fewn y sefydliad

Ein cynlluniau a'n cyfrifon

Mwy o wyboadaeth am ein cynlluniau a'n cyfrifon diweddaraf

Pwy sy'n ein archwilio ni?

Mwy o wybodaeth am bwy sy’n ein harchwilio ni a sut y gallwch gysylltu â nhw

Gwaith wedi'i Gomisiynu

Mwy o wybodaeth am ein gwaith sydd wedi’i gomisiynu gan gyrff sector cyhoeddus eraill

Gweithio ag eraill

Mwy o wybodaeth am sut rydyn ni’n gweithio gyda rheolyddion ac arolygiaethau eraill ar hyd a lled y DU

Ymgynghoriadau

Mwy o wybodaeth am ymgynghoriadau diweddar a rhai sydd ar y gweill, a manylion am sut y gallwch chi gael mewnbwn

Graddfeydd ffioedd a gosod ffioedd

Mwy o wybodaeth am y ffioedd ar gyfer gwaith archwilio cyrff llywodraeth leol yn flynyddol.

Menter Twyll Genedlaethol

Mwy o wybodaeth am y rhaglen Menter Twyll Genedlaethol