Newyddion

News pane

Allbynnau Cynhadledd Dyfodol Diamod ar-lein nawr

12 Rhag 2017 - 4:51yp

Ar Hydref 19, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid yr ail Gynhadledd Hyfforddai Cyllid - Dyfodol Diamod 2017

A yw'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn cyflawni dros Gymru?

30 Tach 2017 - 12:30yb

Er bod y gwariant trwy'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) ar gynnydd, nid yw wedi datblygu mor gyflym â'r disgwyl, gan godi pryderon ynghylch ei ariannu a'i arbedion llai na'r disgwyl.

Tîm Cyllid y Flwyddyn

Swyddfa Archwilio Cymru yn ennill tair gwobr ar draws y busnes

28 Tach 2017 - 4:58yp

Gwobrau CIPFA ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol y Flwyddyn; Tîm Cyllid y Flwyddyn; a Gwobr CIPR ar gyfer y Digwyddiad Gorau

Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb

25 Hyd 2017 - 1:57yp

Adroddiad ar gydymffurfiaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

A yw trefniadau caffael yn rhoi gwerth am arian i gyrff cyhoeddus Cymru?

17 Hyd 2017 - 12:20yb

Canfuom, mewn tirwedd sy'n newid, fod cyfle clir i wella trefniadau caffael ar lefel genedlaethol a lleol. 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dymuno penodi yr Archwilydd Cyffredinol nesaf

12 Hyd 2017 - 3:10yp

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu ar gyfer Archwilydd Cyffredinol newydd, i gymryd lle Huw Vaughan Thomas pan fydd yn ymddiswyddo yn 2018.

Sut y mae cynghorau yng Nghymru yn ymdrin â newid gwasanaeth

11 Hyd 2017 - 4:18yp

Mae ein hadroddiad yn tynnu sylw at enghreifftiau o arferion a meysydd ar gyfer gwella

Eisiau gweithio ar gyfer corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru?

20 Medi 2017 - 3:18yp

Mae gennym ddwy swydd wag yn ein Tîm Cyfathrebu sydd wedi ennill sawl gwobr

Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu gwasanaethau pwysig ond mae angen iddi wella

31 Awst 2017 - 12:02yb

Er bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol yn y Rhaglen, ceir rhai pryderon ynghylch y gwaith o'i chynllunio a chyflawni o hyd

Gwendidau Llywodraethu wedi bygwth hygrededd prosiect tyrbin gwynt Sir Gaerfyrddin

20 Gorff 2017 - 12:03yb

Er iddo gael ei osod yn llwyddiannus, ni wnaeth partneriaid cyflawni Llywodraeth Cymru liniaru risgiau gwrthdaro buddiannau yn briodol, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Tudalennau