Dyfodol Diamod
Dyfodol Diamod 2023

Ydych chi eisiau cael a chael mewnwelediad i'r heriau presennol sy'n wynebu darparu gwasanaethau cyhoeddus?

This is an invite only event.

If you have recieved an email, please click on the link to access this event


Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Ydych chi eisiau clywed sut y gallem oresgyn yr heriau hyn? Ydych chi eisiau rhwydweithio a dysgu gan eich cyfoedion?

Ymunwch â'n cynhadledd Cyllid ar gyfer y Dyfodol 2023!

Byddwch yn mynychu prif areithiau a sesiynau llawn ar ystod eang o bynciau sy'n berthnasol i chi - arweinwyr cyllid yfory. Dysgwch am rai o'r materion allweddol y mae'r sector cyhoeddus yn eu hwynebu, a pha mor hanfodol yw gweithwyr cyllid proffesiynol o ran ategu atebion arloesol ar gyfer darparu gwasanaethau. Byddwch hefyd yn ymuno â sesiynau sydd â'r nod o'ch arfogi â'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i lywio gyrfa lwyddiannus.

Yn dilyn adborth o'r llynedd, eleni bydd amser penodol ar gyfer rhwydweithio.

Daw'r gynhadledd i chi gan y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid; partneriaeth sydd â'r nod o ddatblygu sgiliau arwain cyllid ledled Cymru.

Sut wyf i'n mynegi fy niddordeb?

Fydd angen creu cyfrif gan ddefnyddio'r ddolen uchod i archebu lle ar y gynhadledd hon. Unwaith y byddwch wedi creu cyfrif – cliciwch ar y digwyddiad i gofrestru ar gyfer y gynhadledd. Os na welwch y botwm mynychu'r digwyddiad , ewch yn ôl  i'ch gwahoddiad a chliciwch ar y ddolen eto. Byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost unwaith y byddwch wedi archebu lle ar y digwyddiad. Pan fyddwch yn ymrestru ar gyfer digwyddiad yr ydym wedi'i drefnu, rydym yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch fel cynrychiolydd, hwylusydd neu gyfrannwr. Gall digwyddiadau gynnwys cynadleddau, ymgysylltu, neu gyfarfodydd a digwyddiadau eraill. I gael gwybod mwy, darllenwch ein Hysbysiad Prosesu Teg Digwyddiadau [agorir mewn ffenest newydd].

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu dosbarthu un i ddau ddiwrnod cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost gwaith wrth archebu lle i sicrhau y gallwn anfon manylion atoch.

Dalier sylw, bydd y gweminar yn cael ei recordio a'i storio ar YouTube i’w gwylio yn y dyfodol.

You have no upcoming events

Beth i'w ddisgwyl o'r digwyddiad hwn

 • Dal ddim yn siŵr a ddylech chi ymuno?
  Bydd cyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau neu bryderon am waith yn y sector cyhoeddus yn yr hinsawdd sydd ohoni. Gofynnwch eich cwestiynau i'n siaradwyr a fydd yn eu hateb yn y fan a'r lle.
 • Dal ddim yn siŵr a ddylech chi ymuno?
  Byddwch yn mynychu prif areithiau a sesiynau llawn ar ystod eang o bynciau sy'n berthnasol i chi - arweinwyr cyllid yfory.

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan

Digwyddiadau i ddod

 • Tri person yn sefyll ochor yn ochor., hefo rhyw fath o halo uwch eu pennau. Maent yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru hefyd, sef oren a llwyd.
  Sgyrsiau Trawsiwerydd - Odlau Digartrefedd
  I gofrestru, dilynwch y ddolen yma: https://us0