Events

 • Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso ein cymunedau i ffynnu
  Llun yn cynrychioli cymuned
  Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoedd
  Date
  20 Mehefin 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  12:00
 • Paned a Sgwrs - Robyn Lovelock
  Dyn a dynes yn mwynhau paned o flaen wal wen a ger planhigyn gwyn. Rhyw fath o gactws neu succulent. Ymddengys eu bod yng nghanol sgwrs, a dyna yw pwrpas y digwydd sydd yn cael ei hyrwyddo yma. Mae'r geiriau Paned a Sgwrs yn ymddangos hefyd ar dop y llun mewn llwyd a gwyn, sef lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru
  Ydych chi yn gyfrifol am gomisiynu adeiladau neu isadeiledd? Neu â diddordeb dysgu mwy am sut mae prosiectau o’r fath yn digwydd?
  Date
  25 Mai 2023
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Paned a Sgwrs - Gemma Lelliott
  Llun yn cyfleu paned a sgwrs - dwy ddynaes yn mwynhau sgars ac yn rhannu moment dros ffôn symudol
  Gemma Lelliott yw Cyfarwyddwr Cymru ar gyfer y Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol ac mae'n gweithio i gefnogi Cymdeithasau Teithio Cymun
  Date
  26 Ebrill 2023
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu - Y De
  Testun teitl y dudalen gyda Chennin Pedr stylised yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef oren, gwyn a llwyd
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu
  Date
  16 Mai 2023
  Start Time
  09:00
  End Time:
  13:00
 • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu - Y Gogledd
  Geiriad teitl y digwyddiad, gyda Y Ddraig Goch, ond yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru - wedi cropio i ganolbwyntio ar y pen a'r gwddf a'r grafanc flaen sydd wedi ei chodi.
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu
  Date
  23 Mai 2023
  Start Time
  09:00
  End Time:
  13:00
 • Sgwrs a Paned - Scott Tandy
  darlun stoc yn dangos sgwrs arlein gyda dau swigen sgwrs ac un yn cynnwys gliniadur
  Rhan greiddiol o waith Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru ydi dod â phobl at ei gilydd a hwyluso trawsbeilliad syniadau.
  Date
  15 Mawrth 2023
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Theori Newid ar Fector gyda Dave Snowden
  stock image representing online conversation with two speech bubbles and a laptop
  Gan ddilyn ein sesiwn ddiwethaf, a gan barhau gyda'r them o fesur mewn byd cymhlyg, bydd ein sesiwn nesaf yn trafod Theori Newid ar Fec
  Date
  15 Chwefror 2023
  Start Time
  14:00
  End Time:
  15:30
 • Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio
  Darlun o rai pobl, clorian ac adroddiad
  Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth.
  Date
  25 Ionawr 2023
  Start Time
  09:30
  End Time:
  12:00
 • Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her (Caerdydd)
  poverty
  Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru. 
  Date
  25 Hydref 2022
  Start Time
  09:30
  End Time:
  16:00
 • Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her (Conwy)
  poverty
  Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru.
  Date
  20 Hydref 2022
  Start Time
  09:30
  End Time:
  16:00
 • Cynhadledd Dyfodol Diamod 2022
  clock with the words Finance for the Future
  Ydych chi eisiau ehangu eich rhwydweithiau a dysgu gan eraill?
  Date
  12 Ionawr 2023
  Start Time
  09:00
  End Time:
  16:00
 • Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Sonja Blignaut
  darlun stoc yn dangos sgwrs arlein gyda dau swigen sgwrs ac un yn cynnwys gliniadur
  Pan fyddwn yn canfod ein bod ar dir diarth ac anhysbys, mae angen i ni fod yn medru canfod ein ffordd ymlaen.
  Date
  31 Awst 2022
  Start Time
  15:00
  End Time:
  16:30
 • Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru
  Speech bubbles
  Ymunwch â ni am 10 y.b.
  Date
  16 Mai 2022
  Start Time
  10:00
  End Time:
  11:00

Rydym yn cynnal amryw o ddigwyddiadau arfer da yn flynyddol. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn seminarau/gweminarau dysgu ar y cyd.

Mae'r gweithdai yma yn dwyn ynghyd unigolion o ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i rannu syniadau ar arferion da a materion penodol.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad rydym wedi'i drefnu, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi mel mynychydd, hwylusydd neu gyfrannydd. Mae mwy o wybodaeth yn ein polisi preifatrwydd.

Adnoddau Arfer Da

Ewch i'r adran arfer da i weld ein holl adnoddau o'n digwyddiadau dysgu ar y cyd.