Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
Rydym yn cyflogi! Rydym yn chwilio am bobl cryf eu cymhelliad i fod yn rhan o'n timau egnïol a gwydn. Byddwch yn gyfrifydd CCAB cymwys gyda phrofiad naill ai mewn archwilio neu o fewn lleoliad cyfrifyddu. Byddwch yn hyderus wrth gynnal perchnogaeth o'ch gwaith eich hun a byddwch yn dod â'ch profiad archwilio cyfrifyddu drwy eich achrediad CCAB  
Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion Archwilio Cymru ar agor am geisiadau
Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen hyfforddi i raddedigion bellach ar agor.
Mae angen i Fentrau Cymdeithasol gael eu defnyddio'n well gan awdurdodau lleol er mwyn sicrhau'r effaith mwyaf posibl ar gyfer y bobl a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu
Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar helpu cynghorau i wneud y gorau o Fentrau Cymdeithasol ac i harneisio eu potensial
Cystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills
Mae tri phrentis Archwilio Cymru yn cymryd rhan!

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Adolygiad Asesu Risg a Sicrwydd

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau yn y meysydd lle rydym wedi gwneud gwaith Sicrwydd ac Asesu Risg manylach.

 • Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o Sicrwydd ac Asesu Risg (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau yn y meysydd lle rydym wedi ymgymryd â gwaith Sicrwydd ac Asesu Risg manylach.

 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Diweddariad Cynnydd Asesu Sicrwydd a Risg – Lleihau Carbon (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Fel rhan o'n gwaith Sicrwydd a Risg yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, buom yn edrych ar drefniadau'r Cyngor i ddatblygu a chyflawni ei Gynllun Datgarboneiddio.…

 • Cyngor Sir Ceredigion – Diweddariad ar Gynnydd Asesu Sicrwydd a Risg – Lleihau Carbon (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae'r llythyr hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd o ran trefniadau'r Cyngor ar gyfer lleihau carbon.

 • ‘Cyfle wedi’i golli’ – Mentrau Cymdeithasol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Dynes yn gwisgo menig rwber yn casglu sbwriel

  Mae ein hadroddiad yn edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn gweithio i dyfu a gwneud y gorau o Fentrau Cymdeithasol…

 • Cyngor Sir Powys – Llamu Ymlaen – Rheoli'r Gweithlu (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Gwnaethon ni adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei weithlu. Edrychwyd ar sut mae'r Cyngor yn cynllunio'n strategol ar gyfer ei weithlu, sut mae'n monitro'r…

 • Cyngor Sir Ynys Môn – Diweddariad ar Gynnydd Datgarboneiddio (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae'r llythyr hwn yn nodi canfyddiadau ein gwaith archwilio lleol ar gynllun gweithredu datgarboneiddio'r Cyngor.

Digwyddiadau

Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio
Darlun o rai pobl, clorian ac adroddiad
Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth.
Dyddiad
25 Ionawr 2023
Amser yn Dechrau:
09:30
Amser yn Gorffen
12:00

Blogiau

 • Storm berffaith – yr argyfwng costau byw a cham-drin domestig
  Y dyddiau hyn, mae'n ymddangos fel bod yn rhaid i…
  Storm berffaith – yr argyfwng costau byw a cham-drin domestig
 • Mae mynd i’r afael â thlodi yn golygu mynd i’r afael â’r data ar dlodi
  Mae llawer ohonom yn ddigon ffodus i beidio â…
  Mae mynd i’r afael â thlodi yn golygu mynd i’r afael â’r data ar dlodi
 • Cerdded yn esgidiau pobl eraill
  Wrth fynd ati’n gyntaf i ddechrau ar adolygiad,…
  Cerdded yn esgidiau pobl eraill