Cyhoeddiad diweddaraf

 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn...

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Fe wnaed y...

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Adolygiad o’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol y Cyngor yn diwallu anghenion y Cyngor yn effeithiol?

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

Latest Blogs

 • Llyfrgelloedd – mwy na llyfrau
  Ers ein hedefyn Twitter am wasanaethau llyfrgell yn ôl ym mis...
 • Gadael yr ogof…
         
 • Clwy'r Traed a'r Genau 2001 yn erbyn COVID-19
  Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn...
 • Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny
  Bydd yn cymryd amser inni adfer o bandemig byd-eang. Mae’r cyrff...

Digwyddiadau i ddod

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd