Strategaeth Ddynamig

Mawrth 2021 - Fel rhan o'n wythnos ddysgu arlein 'Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19' bu i ni gynnal gweminar byw ar Strategaeth Ddynamig.

Strategaeth Ddynamig

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus wneud penderfyniadau cyflym ac anodd mewn sefyllfa sy'n newid yn gyflym.

Video

‘Gan amlaf, ni fydd yr hyn sy'n gweithio mewn cyfnodau arferol yn gweithio mewn argyfwng. Mae angen i ni feddwl a gweithredu'n wahanol'  Rheoli cymhlethdod (ac anhrefn) ar adegau o argyfwng – Canllaw maes i wneuthurwyr penderfyniadau 2021

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus wneud penderfyniadau cyflym ac anodd mewn sefyllfa sy'n newid yn gyflym.

Gyda lansiad diweddar 'Rheoli cymhlethdod (ac anhrefn) ar adegau o argyfwng - Canllaw maes i wneuthurwyr penderfyniadau', [agorir mewn ffenestr newydd] bydd yr Athro Dave Snowden, Crëwr Fframwaith Cynefin, yn ymuno â ni ac yn trafod y dull pedwar cam sy’n cael ei gynnig yn y llawlyfr sy’n ein galluogi i:

  • asesu'r math o argyfwng a chychwyn ymateb;
  • addasu i'r newid mewn cyflymder a dechrau adeiladu rhwydweithiau synhwyro i lywio penderfyniadau;
  • ail-bwrpasu strwythurau a dulliau gweithio sydd yno yn barod i greu arloesedd radical; a
  • goresgyn yr argyfwng, ffurfioli'r gwersi a ddysgwyd a chynyddu gwydnwch.

Bydd arweinwyr o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn ymuno â'r Athro Snowden i rannu eu profiadau dros y flwyddyn ddiwethaf, a'r hyn y mae hyn i gyd yn ei olygu'n ymarferol.

Mae ein panel yn cynnwys:

  • Ian Bancroft, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Anne-Louise Clarke, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid, Archwilio Cymru
  • Todd Howlett, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol, Nova Scotia Health
  • Auriol Miller, Prif Weithredwr, Sefydliad Materion Cymreig