Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Podlediad: Tlodi a Chydnerthedd Cymunedol

30 Mai 2023
 • Mae ein podlediad diweddaraf yn dilyn ein hadroddiadau a'n digwyddiadau diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.

  Yma, mae Wren Radford, darlithydd yn y celfyddydau rhyddfrydol ym Mhrifysgol Manceinion, a Siobhan Parry o'r elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol Platfform, yn trafod eu gwaith o estyn allan at bobl a chymunedau sy'n profi tlodi.

  Mae'r materion a drafodir yn y podlediad yn cynnwys pwysigrwydd gofyn "beth sydd wedi digwydd i chi?" yn hytrach na "beth sydd o'i le gyda chi?", a'r rôl y mae creadigrwydd a phrosiectau yn y gymuned yn eu chwarae wrth helpu pobl i oresgyn adfyd.

  Gallwch wrando ar y podlediad trwy Soundcloud neu ddarllen y trawsgrifiad a ddarperir.

  Darllenwch y Trawsgrifiad yn Gymraeg [yn agor mewn ffenestr newydd]

  Darllenwch Trawsgrifiad yn Saesneg [yn agor mewn ffenestr newydd]

  Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gwrando ar hwn ac yn ei ganfod yn llawn gwybodaeth.