Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Cyhoeddir offeryn data ar Dlodi yng Nghymru heddiw

11 Tachwedd 2022
 • Mae'r offeryn hwn wedi cael ei gynhyrchu i helpu deall heriau tlodi.

  Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddwyd ein hadroddiad Amser am Newid – Tlodi yng Nghymru, gan geisio cynorthwyo cynghorau i wneud gwell defnydd o adnoddau i ategu pobl mewn tlodi.

  Mae’r argyfwng costau byw presennol yn golygu bod mwy o bobl yn cael eu heffeithio ac mae teuluoedd sydd wedi bod yn byw'n gyfforddus yn symud i dlodi am y tro cyntaf. Mae ein hadroddiad yn edrych ar heriau tlodi yng Nghymru a sut mae'r llywodraeth yn ymateb iddynt.

  Heddiw rydym wedi cyhoeddi offeryn data ategol sydd wedi'i gynllunio, ynghyd ag argymhellion ein hadroddiad, i ategu penderfyniadau mewn cynghorau a gwella sut maent yn targedu eu gwaith.

  Mae'r offeryn yn dod ag ystod o ddata ynghyd i helpu cynghorau a'u partneriaid i wella sut maent yn darparu gwasanaethau i bobl sydd mewn tlodi.

  Gweler ein hofferyn data ar dlodi [agorir mewn ffenest newydd].

  , ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Amser am newid – Tlodi yng Nghymru

  View more