Publications

 • Health icons
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at fis Mawrth 2021

  Edrychwch ar dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein hofferyn data rhyngweithiol

 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 202l: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.
 • Delwedd clawr blaen Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: Adolygiad o Gydnerthedd
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adolygiad o Gydnerthedd
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rheoli ei adnoddau’n effeithiol i sicrhau ei gydnerthedd hirdymor?
 • Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
  Yn 2020-21 fe gynhaliom ni adolygiad o gydnerthedd a chynaliadwyedd gwasanaethau yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i ddarparu sicrwydd ynghylch pa mor dda yr ymdrinnir â…
 • Discretionary services report cover 2021
  Yn ôl eich doethineb - Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol
  Mae pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw…
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o gynnydd y Cyngor o ran ymdrin â’r pryderon y soniwyd amdanynt yn ein llythyr a anfonwyd at y Cyngor ym mis Mai 2019, a’r rheiny a…
 • PPE report cover 2021
  Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig COVID-19
  Ar y cyd â gwasanaethau cyhoeddus eraill, fe wnaeth y Cydwasanaethau oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol yn ôl canllawiau ar gyfer…
 • Cyngor Sir Dinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ddinbych – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam– Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin.
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.