aaa
Gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth

Mae gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf 

Mae tua 80% o’r gwariant ar staff asiantaeth yn cyflenwi ar gyfer swyddi gwag, ond mae’r wybodaeth am nifer y staff asiantaeth a ddefnyddir yn gyfyngedig. Mae GIG Cymru yn ceisio lleihau’r galw am staff asiantaeth a rheoli’r pris y mae’n ei dalu amdanynt.

 Lawrlwythwch ein fersiwn rhyngweithiol o'r adroddiad [PDF 884KB - agorir mewn ffenest newydd]

 Gwyliwch ein hadnodd data rhyngweithiol a wnaed gyda Power BI [agorir mewn ffenest newydd]

 Gwyliwch ein ffilm fer [agorir mewn ffenest newydd]

 

Data Analytics Tools

  • Nurses
    Gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth
    Mae gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.
    Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA