Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y cyd hwn yn bodloni’r gofynion a nodwyd o dan f uchod. Gan fod yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru bellach yn endidau cyfreithiol ar wahân, a chanddynt eu priod swyddogaethau, a rheoliadau Cymru yn berthnasol i’r ddau, mae’n ofynnol i’r ddau ohonom lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol.
Fodd bynnag, gan ein bod yn cydweithio o fewn yr un sefydliad, er mwyn sicrhau cydlyniant a darbodusrwydd, rydym wedi cytuno y dylid dwyn ein hamcanion a’n cynlluniau ynghyd i greu cynllun ar y cyd.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA