Report cover
Darlun o lywodraeth leol
29 Medi 2021

Dyma'r cyntaf o gyfres o adroddiadau cryno sy'n edrych ar ddarlun o wasanaethau cyhoeddus.

Ar ôl cyhoeddi adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus rydym yn cyhoeddi cyfres o adroddiadau cryno sy'n benodol i'r sector.

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gwybodaeth allweddol am lywodraeth leol yng Nghymru.

Mae'n archwilio gallu yn y sector, perfformiad, ac yn amlinellu rhai o'r materion neu heriau allweddol.

Yr hyn a ganfuwyd gennym

Mae llywodraeth leol yn sector cymhleth gyda materion penodol sy'n effeithio ar wahanol wasanaethau. Ni fwriedir i'r adroddiad cipolwg hwn fod yn gynhwysfawr. Mae'n nodi'r hyn a ystyriwn yn rhai o'r materion allweddol i lywodraeth leol.

Wrth edrych ymlaen, mae'r galw am wasanaethau lleol yn cynyddu, tra bod cyllidebau ar draws y sector cyhoeddus i'w gweld yn parhau'n dynn. Mae heriau mawr yn wynebu cynghorau wrth iddynt geisio rheoli'r pwysau hyn tra hefyd yn gwella o'r pandemig ac yn ymateb i her fyd-eang newid yn yr hinsawdd. 

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021
Darlun o Ofal Cymdeithasol
Darlun o Ofal iechyd

Hoffem gael eich adborth