Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Sir Ynys Môn – Diweddariad ar Gynnydd Datgarboneiddio
23 Tachwedd 2022

Mae'r llythyr hwn yn nodi canfyddiadau ein gwaith archwilio lleol ar gynllun gweithredu datgarboneiddio'r Cyngor.

Mae gan y Cyngor weledigaeth ar gyfer ei uchelgais datgarboneiddio, ond mae’r weledigaeth yn nyddiau cynnar ei thaith. Bydd angen i’r Cyngor ddatblygu gwell dealltwriaeth o'i ôl troed carbon, effaith carbon a chost ei gamau gweithredu arfaethedig, a chyllid i helpu i wireddu'i weledigaeth o fod yn sero net erbyn 2030.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth