Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae'r adroddiad hwn yn darparu crynodeb o'r newidiadau a wnaed i'r rhaglen waith wreiddiol a nodir yn ein Cynllun Blynyddol 2020-21 mewn ymateb i bandemig COVID-19. Mae hefyd yn cynnwys ein datganiadau ariannol ac atebolrwydd ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf.

  Mae detholiad o astudiaethau achos wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn i roi mwy o fewnwelediad i rai o'r prosiectau yr ydym wedi bod yn ymwneud â hwy a'r effaith y mae’r gwaith hwnnw wedi'i gael.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Blwyddyn gynhyrchiol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru yn wyneb pandemig byd-eang

  View more
CAPTCHA