Thumbnail image of the report cover
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020-21
29 Mehefin 2021

Rydym wedi llwyddo i gyflwyno rhaglen archwilio lawn, er gwaethaf newidiadau i'n gwaith arfaethedig oherwydd y pandemig.

Mae'r adroddiad hwn yn darparu crynodeb o'r newidiadau a wnaed i'r rhaglen waith wreiddiol a nodir yn ein Cynllun Blynyddol 2020-21 mewn ymateb i bandemig COVID-19. Mae hefyd yn cynnwys ein datganiadau ariannol ac atebolrwydd ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf.

Mae detholiad o astudiaethau achos wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn i roi mwy o fewnwelediad i rai o'r prosiectau yr ydym wedi bod yn ymwneud â hwy a'r effaith y mae’r gwaith hwnnw wedi'i gael.

Related News

Blwyddyn gynhyrchiol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru yn wyneb pandemig byd-eang

Hoffem gael eich adborth