News & Blogs

Archwilio Cymru
Mae Archwilio Cymru yn symud
Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.
 • Archwilio Cymru
  Mae Archwilio Cymru yn symud
  Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.
 • Menyw aeddfed sy'n defnyddio cyfrifiadur gliniadur gartref.
  Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd erbyn hyn ond mae rhai pobl yn cael eu gadael ar ôl
  Mae manteision i’w cael o symud gwasanaethau ar-lein ond gall achosi i rai pobl gael eu hallgau’n ddigidol
 • Myfyrwyr yn gweithio
  Mae ceisiadau ar gyfer yr wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau ar agor!
  Mae digwyddiad profiad gwaith Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol bellach yn cymryd ceisiadau
 • Person sat on a bed
  Y pandemig wedi gwaethygu’n sylweddol yr amseroedd aros am wasanaethau orthopedig sydd eisoes yn hir
  Mae angen cymryd camau cynaliadwy ac ar fyrder i fynd i’r afael â’r amseroedd aros hir a’r effaith andwyol y mae’r rhain yn ei chael ar iechyd corfforol a llesiant meddyliol cleifion.
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
 • Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddw
 • Dwi wedi mwynhau'r amrywiaeth o waith a ddyrannwyd i mi
  Dwi wedi mwynhau'r amrywiaeth o waith a ddyrannwyd i mi
  Dechreuais fy mhrentisiaeth yn haf 2021, gan…