News & Blogs

Graffeg o dri pherson gydag ysgrifen yn dweud rydym wrthi'n recriwtio, dewch i weithio efo ni
Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
Rydym yn cyflogi! Rydym yn chwilio am bobl cryf eu cymhelliad i fod yn rhan o'n timau egnïol a gwydn. Byddwch yn gyfrifydd CCAB cymwys gyda phrofiad naill ai mewn archwilio neu o fewn lleoliad cyfrifyddu. Byddwch yn hyderus wrth gynnal perchnogaeth o'ch gwaith eich hun a byddwch yn dod â'ch profiad archwilio cyfrifyddu drwy eich achrediad CCAB  
 • Graffeg o dri pherson gydag ysgrifen yn dweud rydym wrthi'n recriwtio, dewch i weithio efo ni
  Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
  Rydym yn cyflogi! Rydym yn chwilio am bobl cryf eu cymhelliad i fod yn rhan o'n timau egnïol a gwydn. Byddwch yn gyfrifydd CCAB cymwys gyda phrofiad naill ai mewn archwilio neu o fewn lleoliad cyfrifyddu. Byddwch yn hyderus wrth gynnal perchnogaeth o'ch gwaith eich hun a byddwch yn dod â'ch profiad archwilio cyfrifyddu drwy eich achrediad CCAB  
 • lightbulb
  Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion Archwilio Cymru ar agor am geisiadau
  Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen hyfforddi i raddedigion bellach ar agor.
 • Dynes yn gwisgo menig rwber yn casglu sbwriel
  Mae angen i Fentrau Cymdeithasol gael eu defnyddio'n well gan awdurdodau lleol er mwyn sicrhau'r effaith mwyaf posibl ar gyfer y bobl a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu
  Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar helpu cynghorau i wneud y gorau o Fentrau Cymdeithasol ac i harneisio eu potensial
 • calculator, laptop, 3 people icons
  Cystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills
  Mae tri phrentis Archwilio Cymru yn cymryd rhan!
 • Storm berffaith – yr argyfwng costau byw a cham-drin domestig
  Storm berffaith – yr argyfwng costau byw a cham-drin domestig
  Y dyddiau hyn, mae'n ymddangos fel bod yn rhaid i…
 • Mae mynd i’r afael â thlodi yn golygu mynd i’r afael â’r data ar dlodi
  Mae mynd i’r afael â thlodi yn golygu mynd i’r afael â’r data ar dlodi
  Mae llawer ohonom yn ddigon ffodus i beidio â…
 • Cerdded yn esgidiau pobl eraill
  Cerdded yn esgidiau pobl eraill
  Wrth fynd ati’n gyntaf i ddechrau ar adolygiad,…
 • Nofio yn erbyn y llif
  Nofio yn erbyn y llif
  Pyllau nofio a'r argyfwng ynni