News & Blogs

chwyddwydr yn hofran dros ddarn o bapur oren
Methiannau llywodraethu a rheolaeth ariannol difrifol wedi’u canfod mewn cyngor tref
Canfod llywodraethu a rheolaeth ariannol gwael dros gyfnod hir o amser yng Nghyngor Tref Maesteg.
 • chwyddwydr yn hofran dros ddarn o bapur oren
  Methiannau llywodraethu a rheolaeth ariannol difrifol wedi’u canfod mewn cyngor tref
  Canfod llywodraethu a rheolaeth ariannol gwael dros gyfnod hir o amser yng Nghyngor Tref Maesteg.
 • Magnifying glass containing a person icon
  Cyfleoedd ar gael ar Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
  Mae'r Senedd yn chwilio ar hyn o bryd am ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i ymuno â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru. Os byddant yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn rhan o'r Bwrdd a fydd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru ac am sicrhau bod y sefydliad yn cael ei reoli’n effeithlon ac yn gost-effeithiol. Caiff y Cadeirydd ei benodi gan Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru, felly fe gaiff ei benodi'n Aelod Anweithredol o'r Bwrdd i ddechrau. Mae'r Bwrdd yn cynnwys: Pum aelod anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd) Archwilydd Cyffredinol Cymru Tri chyflogydd Swyddfa Archwilio Cymru Canfuwch fwy Swnio fel rhywbeth y byddai gennych ddiddordeb ynddo? Edrychwch ar wefan y Senedd [yn agor mewn ffenest newydd] i ganfod mwy. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Medi 2022. 
 • Audit Wales logo
  Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi barn amodol ar gyfrifon 2020-21 Llywodraeth Cymru
  Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi ei farn a'i adroddiad ar gyfrifon Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 [yn agor mewn ffenestr newydd]. 
 • Simnai ddiwydiannol gyda mwg yn dod allan
  Angen mwy o weithredu ar newid hinsawdd gan y sector cyhoeddus yng Nghymru
  Mae adroddiad newydd yn darparu tystiolaeth bod angen cynnydd cyflymach ar ddatgarboneiddio