Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence

Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence
car under flood water

Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).

Yn ein herthygl ni mae'r Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton yn sôn am y pum ardal sy'n effeithio ar y sector llifogydd yng Nghymru, a wnaethon ni dynnu sylw yn ein hadroddiad am sut mae rheoli risg llifogydd yn gweithio yng Nghymru.

Mae'n sôn am:

  • Capasiti'r gweithlu
  • Buddsoddiadau Tymor Hir
  • Integreiddio polisi ac arweinyddiaeth ar y cyd
  • Mesur perfformiad a darpariaeth
  • Datblygiad adeiladau

Gallwch ddarllen ein herthygl yng nghylchgrawn APSE [yn agor mewn ffenestr newydd].

Yn ddiweddar, cymerodd un o'n uwch archwilwyr, Seth Newman, ran yn Seminar Lliniaru Llifogydd a Newid Hinsawdd Ar-lein APSE a siaradodd ar y pwnc hwn. Gallwch lawrlwytho'r cyflwyniad o'u gwefan [yn agor mewn ffenest newydd].