clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd

Fe wnaeth ein harchwiliad archwilio pa un a yw trefniadau llywodraethu'r sefydliad o gymorth i ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol o ansawdd da.

Ar y cyfan, canfuom fod cynnydd sylweddol wedi'i wneud i wella trefniadau llywodraethu ansawdd yr Ymddiriedolaeth.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA