person using a computer tablet
Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2023

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

Mwy am ein hofferyn data

Cymerwyd y data a ddefnyddir yn yr offeryn o gyllidebau Llywodraeth Cymru, datganiadau ariannol gan gyrff y GIG a archwiliwyd yn annibynnol ac o gyflwyniadau data ariannol misol gan gyrff y GIG i Lywodraeth Cymru.

Mae ein dull data'n dangos cyllid saith bwrdd iechyd, tair ymddiriedolaeth GIG, a dau awdurdod iechyd strategol yng Nghymru.

Mae ein hofferyn rhyngweithiol yn eich galluogi i edrych ar dueddiadau yng nghyllid y GIG hyd at 31 Mawrth 2023 ar gyfer Cymru gyfan ac ar gyrff iechyd unigol.

Data Analytics Tools

  • NHS
    Offeryn Data Cyllid GIG Cymru
    Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol.
    Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA