Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Sir Ynys Môn – Cymhorthdal Budd-dal Tai

Gan fod cais y Cyngor am gymhorthdal budd-dal tai 2018-19 wedi’i ardystio’n ddiweddar a hithau’n ddwy flynedd ers i Archwilio Cymru gymryd cyfrifoldeb am archwilio'r hawliadau cymhorthdal, mae'r llythyr hwn yn rhoi ein safbwynt ar y sefyllfa bresennol.

Yn y llythyr hwn rydym wedi manteisio ar y cyfle i:

  • fyfyrio ar yr archwiliad o gais am gymhorthdal 2018-19;
  • cadarnhau sefyllfa bresennol archwiliadau o geisiadau cymhorthdal 2019-20 a 2020-21;
  • ystyried effaith gwallau ardystio a phrosesu hawliadau;
  • ac argymell camau i'w cymryd gan y Cyngor i wella ansawdd yr hawliad cymhorthdal ac i glirio'r ôl-groniad o ardystiadau.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA