Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Sir Gaerfyrddin – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu
20 Medi 2022

Edrychodd ein hadolygiad ar a oedd dull strategol y Cyngor tuag at ei weithlu'n helpu'r Cyngor i gryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal darpariaeth ei wasanaethau yn y tymor byr a'r tymor hwy.

Ar y cyfan, gwelsom fod y Cyngor yn gwella cynllunio strategol ar gyfer ei weithlu ac yn cymryd camau i fynd i'r afael â materion capasiti staff mewn meysydd gwasanaeth allweddol, ond mae'n cydnabod bod angen cryfhau monitro perfformiad o ran rheoli'r gweithlu.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth