clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Gwynedd – Diweddariad ar Gynnydd Datgarboneiddio
16 Ionawr 2023

Mae gan y Cyngor weledigaeth glir ar gyfer sut y bydd yn cyflawni sero net erbyn 2030 ac yn buddsoddi mewn cynlluniau lleihau carbon. Fodd bynnag her allweddol fydd blaenoriaethu ei gynlluniau yn seiliedig ar ddealltwriaeth o effaith lleihad mewn carbon, cost y cynlluniau ac adnabod y cyllid ar gyfer cyflawni.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth