Audit Wales document front cover with logo
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Trefniadau ar gyfer Rhannu Gwybodaeth Agored Trwy Bwyllgorau – Adolygiad Lefel Uchel
21 Medi 2022

Fel rhan o'n gwaith Asesu Sicrwydd a Risg yn y flwyddyn ariannol 2021-22, gwnaethom nodi tryloywder gwybodaeth fel maes adolygu posib, gan fod y Cyngor hefyd wedi nodi ei fod am ddysgu o arfer gorau ynghylch adrodd ariannol a pherfformiad.

Fe wnaethom gytuno gyda chi y byddem yn cynnal adolygiad o'r trefniadau ar gyfer rhannu gwybodaeth yn agored drwy bwyllgorau'r Cyngor. Mae'r llythyr hwn yn crynhoi ein canfyddiadau.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth