clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Rheoli Perfformiad
22 Mawrth 2023

Gwnaethom adolygu trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor er mwyn sefydlu pa mor dda y maent yn hysbysu'r Cyngor o gynnydd wrth gyflawni ei flaenoriaethau. Pan gafodd yr adolygiad fe wnaeth y Cyngor gydnabod bod angen gwella eu proses rheoli perfformiad.

Ar y cyfan, gwelsom nad yw trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor yn ei alluogi'n gyson i werthuso a rheoli ei berfformiad yn effeithiol.

Hoffem gael eich adborth