clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Bro Morgannwg – Cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy mewn Meysydd Gwasanaeth

Yn ystod 2021-22, fe wnaethom gynnal cyswllt â’r Cyngor mewn perthynas â’n pryderon ynghylch adnewyddu’r contract hamdden.

Mae trefniadau’r Cyngor ar gyfer sicrhau bod meysydd gwasanaeth yn cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy’n effeithiol gan mwyaf, er bod cyfle i ddatblygu rhai elfennau ymhellach.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA