Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2022-26 yn nodi ein hamcanion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer y pedair blynedd nesaf, a’r camau yr ydym yn bwriadu eu cymryd i gyflawni’r amcanion hyn.

  Fel sefydliad, rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr delfrydol a chynyddu amrywiaeth ein gweithlu. Mae gennym sawl blaenoriaeth ar gyfer y pedair blynedd nesaf ac rydym wedi datblygu pedwar amcan allweddol.

  Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn hefyd yn defnyddio strategaethau eraill Archwilio Cymru, gan gynnwys ein Strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol, ein Strategaeth Iaith Gymraeg a’n Strategaeth Gyfathrebu

  Yn ein cynllun, rydym hefyd wedi amlinellu ein gweledigaeth a gwerthoedd cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Uchelgeisiau Archwilio Cymru ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

  Gweld mwy
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Adroddiad Cydraddoldeb 2021-22

  View more
CAPTCHA