clawr yr adroddiad
Adroddiad Cydraddoldeb 2021-22

Mae’r adroddiad hwn ar gydymffurfio â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010 ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022

Mae ein Hadroddiad Cydraddoldeb ar gyfer 2021-22 yn ystyried ein cynnydd tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb y gwnaethom eu nodi yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Dyma’r adroddiad blynyddol olaf y byddwn yn ei gyhoeddi a fydd yn ystyried yr amcanion a osodwyd ar gyfer y cyfnod pedair blynedd rhwng 2018 a 2022.

Ar y cyfan, rydym yn falch o’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn ond yn cydnabod bod rhagor o waith i’w wneud. Rydym wedi amlinellu cyfres newydd o amcanion ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2022-2026.

I gyd-fynd â’r adroddiad, rydym hefyd wedi cyhoeddi adnodd data sy’n darparu ein gwybodaeth cyflogaeth am y flwyddyn, wedi’i dadansoddi fesul nodweddion cydraddoldeb.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi’r data mewn taenlen ar ffurf Open Data, fel rhan o fenter Llywodraeth Cymru:

Related News

Uchelgeisiau Archwilio Cymru ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
Cydgynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-2026

Data Analytics Tools

  • Adroddiad Cydraddoldeb
    Adroddiad Cydraddoldeb
    Mae'r offeryn data hwn yn darparu ein gwybodaeth am gyflogaeth ar gyfer pob blwyddyn, wedi'i dadansoddi yn ôl nodweddion cydraddoldeb.
    Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA