Clawr cyhoeddiad gan Archwilio Cymru gyda'i logo
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a gynhaliwyd i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Gwnaethom ddod i'r casgliad bod cyfrifon 2021-22 y Bwrdd Iechyd wedi eu paratoi’n briodol a’u bod yn berthnasol gywir, ac felly rydym wedi cyhoeddi barn cywir a theg ddiamod arnynt.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA