clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygu Trefniadau Llywodraethu Ansawdd
04 Hydref 2022

Gwnaeth ein harchwiliad ystyried a yw trefniadau llywodraethu y sefydliad yn cefnogi darparu gwasanaethau o ansawdd uchel, diogel ac effeithiol. Gwnaethom ganolbwyntio ar y dull gweithredol a chorfforaethol o lywodraethu ansawdd, diwylliant sefydliadol ac ymddygiad, strategaeth, strwythurau a phrosesau, llif gwybodaeth ac adrodd.

Ar y cyfan, gwelsom fod y Bwrdd Iechyd wedi cytuno ar flaenoriaethau ansawdd a diogelwch ar bob lefel o’r sefydliad.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth