Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein ngwaith archwilio 2022 ym Mwrdd  Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a gynhaliwyd i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Gwnaethom ddod i'r casgliad fod cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi eu paratoi'n briodol ac yn faterol gywir gan gyhoeddi barn archwilio gwir a theg diamod arnynt. Nid oedd ein ngwaith yn adnabod unrhyw wendidau materol ym maes rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd perthnasol i'r archwiliad o'r cyfrifon.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA