Blwyddyn gynhyrchiol arall i archwilio cyhoeddus yng Nghymru
Cymerwch gip are ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19
Gallai gwasanaethau cyhoeddus golli hyd at £1 biliwn y flwyddyn yn sgil twyll
Mae angen adnoddau ychwanegol i frwydro yn erbyn twyll
Gwasanaethau cynllunio yn cael rhy ychydig o adnoddau ac yn tanberfformio
Gallwch ddarllen mwy yn ein hadroddiad diweddaraf
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Digwyddiadau i ddod

Gorff

Yn dilyn cyhoeddi ein Trefniadau Archwiliad Mewnol mewn Cynghorau Tref a...

Gorff

Bydd y gweminarau yma'n awgrymu atebion i heriau sy’n ymwneud â gweithredu...

Gorff

Bydd y seminar hwn yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall...

Newyddion eraill