Clawr cyhoeddiad gyda logo Archwilio Cymru
Cyngor Sir Ynys Môn – Llamu Ymlaen
21 Medi 2022

Fe wnaethom adolygu trefniadau’r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau a’i weithlu:

  • ar gyfer asedau, roedd ein prif ffocws ar swyddfeydd ac adeiladau y mae’r Cyngor yn eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau ar gyfer ei drigolion; a
  • ar gyfer y gweithlu, bu ein ffocws ar yr heriau a amlygwyd yn ystod y pandemig sydd wedi gwaethygu rhai materion hirsefydlog o ran y gweithlu.

Byddai ystyried a cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy’n fwy amlwg yn arwain at ddealltwriaeth fwy cyflawn am yr heriau a gyflwynir gan asedau adeiladau a gweithlu’r Cyngor, ac yn arwain at weledigaethau, strategaethau a chynlluniau gwell.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth