Swydd gwag newydd mewn adnoddau dynol

17 Awst 2018 - 12:42yp

Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd mewn adnoddau dynol?

Rydym yn awyddus i recriwtio Partner Dysgu Adnoddau Dynol i gefnogi'r swyddogaeth dysgu a datblygu o fewn y sefydliad.

Os ydych chi'n angerddol am sicrhau bod staff yn gallu manteisio ar y dysgu sydd angen arnynt i wneud eu swyddi yn effeithiol a’n mwynhau llunio cynlluniau datblygu a blaenoriaethu prosiectau Adnoddau Dynol, yna gwnewch gais am ein swydd Partner Dysgu Adnoddau Dynol.

Darganfyddwch fwy am y cyfleoedd hyn a gwnewch gais ar-lein:

Dyddiad cau ar gyfer Partner Dysgu Adnoddau Dynol: 14 Medi 2018