Effaith COVID-19 ar ein hiechyd meddwl

dydd Iau, Gorffennaf 2, 2020 - 6:26yp

Rydym yn trafod yr heriau a phwysau meddyliol o’r pandemig ac yn rhannu ambell i enghraifft o ddysgu yn ein blog diweddaraf ar COVID-19.

Rydym yn edrych ar waith sy’n digwydd ar draws y sectorau cyhoeddus i weld sut mae sefydliadau yn ymateb i effaith Covid-19 a sut maent yn gweithio'n wahanol i ddarparu gwasanaethau.

Mae gennym oll iechyd meddwl ac mi fyddai'n braf cael meddwl amdano fel naill ai teimlo’n iach neu ddim yn iach, ond wrth gwrs nid yw mor syml â hynny. Mae’n llwybr troellog ac yn un nad ydym wedi gofyn am fod arni.

Mae’r galw am wasanaethau iechyd meddwl yn cynyddu o ganlyniad i hyn.

Trwy ein gwaith ar iechyd meddwl rydym wedi dod ar draws enghreifftiau o rannu gwybodaeth yn well, newidiadau i’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu a sut mae rhai cymunedau yn cydweithio i gefnogi’i gilydd.

Darllenwch ein blog [agorir mewn ffenestr newydd].