Cyfleoedd cadeirydd ac aelodau anweithredol

dydd Mercher, Mai 20, 2020 - 4:13yp
Logo Archwilio Cymru

Mae’r Senedd wrthi’n hysbysebu am Gadeirydd a thri Aelod Anweithredol o’n Bwrdd. 

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am oruchwylio a llywodraethant y sefydliad ac yn gyfrifol ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol am baratoi Cynllun Blynyddol ac amcangyfrif o incwm a threuliau. 
Mae naw aelod ar y bwrdd sef pump aelodau anweithredol, gan gynnwys y Gadair, yr Archwilydd Cyffredinol a thri cyflogai. 
 
Mae un o’r Aelodau Anweithredol i ddechrau cyn gynted â phosib gyda disgwyl i’r ddau arall ddechrau ym mis Hydref 2020 a Gorffennaf 2021. 
Bydd disgwyl i Gadeirydd y Bwrdd ddechrau ym mis Hydref 2020. 
 
Am fwy o wybodaeth am y cyfleoedd ewch i wefan y Senedd [agorir mewn ffenest newydd]
Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw 10:00 ar 1 Mehefin 2020.