Newyddion

Rheoli Gwastraff yng Nghymru

27 Maw 2019 - 12:00yp

Edrychom ar sut ydym yn rheoli ein gwastraff yng Nghymru

Angen mwy o bwyslais ar atal gwastraff

21 Maw 2019 - 12:00yb

Yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol, mae Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i ganolbwyntio ar gynyddu ailgylchu, ond dylai atal gwastraff ddod yn gyntaf