Newyddion

Diffygion o ran llywodraethu a rheoli ariannol mewn dau gyngor cymuned

30 Ion 2019 - 10:00yb

Mae adroddiadau er budd y cyhoedd a gyhoeddwyd heddiw (30 Ionawr 2019) gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn tynnu sylw at ddiffygion hirsefydlog mewn dau gyngor cymuned

Gwariant ar staff asiantaeth wedi “cynyddu’n sylweddol” dros y blynyddoedd diwethaf

22 Ion 2019 - 12:08yb

Mae angen data cyson y gellir eu cymharu, yn ogystal ag arweinyddiaeth gref, i reoli'r gwariant ar staff dros dro, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Angen gwelliannau brys i drefniadau archwilio mewnol cynghorau tref a chymuned yng Nghymru

17 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn datgelu “gwendidau sylweddol” y mae angen mynd i’r afael â nhw

Daffodils

Safon bresennol rheoli arian yn “siomedig” mewn gormod o gynghorau tref a chymuned yng Nghymru

15 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn galw am weithredu brys wrth i’r swm o arian y mae cynghorau lleol yn ei reoli barhau i gynyddu

Teithio rhatach ar fysiau i bobl ifanc

10 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn craffu ar gynllun ‘FyNgherdynTeithio’ Llywodraeth Cymru, gan godi cwestiynau ynghylch gwerth am arian