Shared Learning Seminar
Tai - Sgyrsiau Trawsiwerydd

Ymunwch â ni ar gyfer sgwrs arall ar draws môr yr Iwerydd - y tro yma byddwn yn trafod Tai 

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Bydd y sgwrs drawsiwerydd nesaf yn cael ei chynnal ar Hydref 28 am 3 o'r gloch y prynhawn yng Nghymru, 11 o'r gloch y bore amser Nova Scotia.

 

You have no upcoming events
You have no upcoming events

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan

Digwyddiadau i ddod

 • Siapiau triongl porffor, pinc a glas
  Dyfodol Diamod 2023
  Ydych chi eisiau clywed sut y gallem oresgyn yr heriau hyn?
 • Grey background with orange and pale grey speech bubbles with a cog
  Comisiynu a Rheoli Contractau
  Pe bai gennych ddiddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.
 • grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Teithio Llesol
  Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu enghreifftiau o ddulliau arloesol o deithio llesol ledled Cymru a thu hwnt.