Webinar
Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Sonja Blignaut

Sgwrs gyda Sonja Blignaut, a chyfle i drafod Llwybro (Wayfinding) fel ffordd o fesur a gwerthuso.

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Pan fyddwn yn canfod ein bod ar dir diarth ac anhysbys, mae angen i ni fod yn medru canfod ein ffordd ymlaen. Mae llawer o'r heriau datblygol sy'n ein wynebu yn anodd eu datrys. O ganlyniad, nid oes llwybrau o arfer gorau ar gael i'w dilyn. Eto, 'rydym yn disgyn yn ôl ac yn defnyddio arfer sydd yn ddibynnol ar fesur ac edrych yn ôl, ac anaml maent yn ein galluogi i ddeall cyd-destun a chymhlygedd yr hyn sydd o'm blaenau.

Bydd Sonja Blignaut yn rhannu'r hyn sy'n digwydd pan 'rydym yn edrych ar ddefnyddio mesur fel ffordd o Lwybro ac adnabod llwybr i'w ddilyn i barhau y daith. 

Ymunwch a ni ar Awst 31ain am 3y.h. (Cymru), 11y.b. (Nova Scotia), 4y.h. (De Affrica) am sgwrs dros y cefnfor.

You have no upcoming events
You have no upcoming events

Os hoffech gael eich hysbysu, cofrestrwch a dilynwch y digwyddiad hwn

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yn cael ei ychwanegu yn fuan

Digwyddiadau i ddod

 • Siapiau triongl porffor, pinc a glas
  Dyfodol Diamod 2023
  Ydych chi eisiau clywed sut y gallem oresgyn yr heriau hyn?
 • Grey background with orange and pale grey speech bubbles with a cog
  Comisiynu a Rheoli Contractau
  Pe bai gennych ddiddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.
 • grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Teithio Llesol
  Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu enghreifftiau o ddulliau arloesol o deithio llesol ledled Cymru a thu hwnt.