Cynhadledd Dyfodol Diamod 2022

Cynhadledd Dyfodol Diamod 2022
clock with the words Finance for the Future

Chwilio am ddealltwriaeth o atebion arloesol ar gyfer dyfodol darparu gwasanaethau cyhoeddus?

Mae'r digwyddiad hwn drwy wahoddiad yn unig

Ydych chi eisiau ehangu eich rhwydweithiau a dysgu gan eraill?

Mae ein cynhadledd Cyllid ar gyfer y Dyfodol 2022 yn ôl ac yma i roi'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i lywio gyrfa lwyddiannus.

Byddwch yn mynychu prif areithiau a sesiynau llawn ar ystod eang o bynciau sy'n berthnasol i chi - arweinwyr cyllid yfory. Dysgwch am rai o'r materion allweddol y mae'r sector cyhoeddus yn eu hwynebu, a pha mor hanfodol yw gweithwyr cyllid proffesiynol o ran cefnogi atebion arloesol ar gyfer darparu gwasanaethau.

A oes gennych gwestiynau neu bryderon am waith yn y sector cyhoeddus yn yr hinsawdd sydd ohoni? Gofynnwch eich cwestiynau i'n siaradwyr a'u hateb yn y fan a'r lle.

Daw'r gynhadledd i chi gan y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid; partneriaeth sydd â'r nod o ddatblygu sgiliau arwain cyllid ledled Cymru.

Dalier sylw, bydd y gweminar yn cael ei recordio a'i storio ar YouTube i’w wylio yn y dyfodol.

Sut wyf i'n cofrestru fy niddordeb?

Llenwch eich manylion ar y ffurflen archebu i'r dde o'r dudalen hon. Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad yr ydym wedi'i drefnu, rydym yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch fel cynrychiolydd, hwylusydd neu gyfrannwr. Gall digwyddiadau gynnwys cynadleddau, ymgysylltu, neu gyfarfodydd a digwyddiadau eraill. I gael gwybod mwy, darllenwch ein Hysbysiad Prosesu Teg Digwyddiadau [agorir mewn ffenest newydd].

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu dosbarthu 1-2 ddiwrnod cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle i sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

12 January 2023
09:00
16:00

Mae'r digwyddiad hwn drwy wahoddiad yn unig