Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adolygiad dilynol o godio clinigol

29 Gorff 2019 - 4:00yp

Gwnaeth yr adroddiad archwilio’r cynnydd a wnaed o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad o Godio Clinigol yn 2014

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi mynd y tu hwnt i dargedau cyflawnrwydd a chywirdeb Cymru gyfan ar gyfer codio clinigol ac mae wedi cymryd camau gweithredu i fynd i’r afael â’r rhan fwyaf o argymhellion a wnaed gennym yn 2014, ond mae lle o hyd i wneud mwy o ddefnydd o ddata codio clinigol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau