Y Newyddion Diweddaraf am Raglen Waith Swyddfa Archwilio Cymru - Papur briffio ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 2011

21 Meh 2011 - 10:21yb

Mae’r papur briffio canlynol yn darparu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ag amlinelliad o raglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2011

Mae’r papur hwn hefyd yn amlinellu’r gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn ogystal â chynnig astudiaethau posibl i’w hystyried ar gyfer y dyfodol gan y Pwyllgor.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau