Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

30 Tach 2017 - 12:01yb

Ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, rydym wedi archwilio a yw Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) yn helpu i roi gwerth am arian mewn gwariant cyhoeddus ac a yw’n barod at y dyfodol.

Dengys y ffigurau dangosol fod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn 2016-17 wedi gwario £234 miliwn drwy fframweithiau a chontractau GCC, £222 miliwn ohono’n ymwneud â sefydliadau sy’n aelodau o’r gwasanaeth. Fodd bynnag, nid yw cyrff cyhoeddus yn defnyddio fframweithiau GCC cymaint â’r disgwyl gan arwain at bryderon ynghylch ei ariannu, arbedion llai na’r disgwyl – adroddwyd £14.8 miliwn yn 2016-17 – a llawer o’i aelodau’n anfodlon.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Caffael Cyhoeddus yng Nghymru
17 Hyd 2017 - 12:01yb

Darganfod dogfennau