Datganiadau Ariannol Llywodraeth Leol 2015-16

9 Maw 2017 - 12:01yb

Datganiadau Ariannol Llywodraeth Leol 2015-16

Dyma'r chweched adroddiad blynyddol ar gyfrifon cyrff llywodraeth leol (eu datganiadau ariannol).

 

Mae'r adroddiad yn casglu bod cyrff llywodraeth leol Cymru wedi gwella ansawdd eu datganiadau ariannol cyn archwilio ar gyfer 2015-16, ond maent yn dal i wynebu heriau yn y tymor canolig o ran gwella’u cyfrifon a’u llunio’n gynharach.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cyfrifon Llywodraeth Leol 2014-15
14 Ion 2016 - 12:01yb