Cynllun Ffioedd 2015

28 Ion 2015 - 10:32yb

Mae’r Cynllun Ffioedd yn darparu’r sail rydym yn ei defnyddio wrth godi ffioedd ar y cyrff cyhoeddus rydym yn eu harchwilio.

Mae’n adlewyrchu ein Amcangyfrif 2015-16 , sydd wedi ei gymeradwyo, ac yn gyffredinol, mae’n nodi:

  • Y deddfiadau sy’n rheoli’r modd rydym yn codi ffioedd archwilio.
  • Y trefniadau ar gyfer pennu’r ffioedd hynny sy’n cynnwys naill ai:
    • graddfeydd ffioedd sy’n nodi amrediad ffioedd ar gyfer meysydd gwaith archwilio penodol, neu
    • cyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith nad yw graddfeydd ffioedd yn eu cwmpasu.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau