Cyngor Sir y Fflint – Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

16 Rhag 2019 - 10:58yb

Roedd ein harolwg yn ceisio cael ateb i’r cwestiwn: A yw anghenion, profiadau a dyheadau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cyfrannu at gynllunio a darparu gwasanaethau i fodloni eu hanghenion yn agosach?

Y Cyngor yn dilyn ei weledigaeth sydd wedi’i gosod allan yn glir, yn parhau i fuddsoddi mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ac wedi gwrando ar bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth i helpu sicrhau bod y cyhoedd yn fodlon. Ond mae cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o’r ffordd i ailgylchu’n fwy effeithiol yn gallu bod yn llesol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau