Cyngor Sir Ddinbych – Adolygiad o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu

4 Medi 2019 - 10:00yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw trefniadau llywodraethu a rheoli’r Cyngor yn darparu sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu diogelu?

Mae gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar gyfer diogelu, ond mae angen iddo wella prosesau monitro ac adrodd ar berfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau